BIO CERTIFIKACE

Naše firma má platnou certifikaci pro prodej bio výrobků a splňuje tak požadavky Zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, vyhlášky MZe č. 16/2006 Sb. Certifikaci provádí jednou za rok fí. BIOKONT CZ,s.r.o, Brno.

Předmětem kontroly:

· kontrola BIOPOTRAVIN (čerstvé, sušené, balené, nebalené, nakupované v ČR, EU i mimo EU, … )

· kontrola nákupu a prodeje BIOPOTRAVIN zboží za uplynulý rok (účetní doklady, doklady o původu BIO zboží, platné certifikáty k BIO zboží)

· fyzická kontrola skladu a splnění požadavků na skladování biopotravin